V živote sú aj dôležitejšie veci, ako komerčný úspech ocenený peniazmi. Je dobré vedieť rozhodnúť sa, komu a ako nezištne pomôcť. Preto som sa aj ja rozhodol podať pomocnú ruku tým, ktorí to určite potrebujú.

Základná škola Slobodného slovenského vysielača

Základná škola vznikla v roku 1958 a školou s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov je od roku 1979. V rebríčkoch úspešnosti sa ZŠSSV každoročne umiestňuje na TOP priečkach. Žiaci školy sa rozhodnú postupne pre 1. cudzí jazyk (od 1. ročníka až po 9.) a 2. cudzí jazyk (od 5. ročníka až po 9.). Jazykové vzdelávanie je podporené aj prácou v ŠKD a záujmových krúžkoch.

Pre základnú školu sme pripravili niekoľko posterových kampaní.