Podporujem

Nový domov

Nový domov, nezisková organizácia, so sídlom v Prievidzi je vedená v registri neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby na Krajskom úrade v Trenčíne, odbore všeobecnej vnútornej správy. Zakladateľom a riaditeľom n.o. je Bc. Gabriela Škuráková. Poskytuje sociálne služby: 24 hodinovú celodennú starostlivosť, ktorá zhŕňa zaopatrenie formou denného a týždenného pobytu, stravovanie a ubytovanie. Ďalej výchovno-vzdelávacie služby – zabezpečenie výchovy a vzdelávania školopovinným deťom.

Pre Nový domov sme pripravili logo charakterizujúce zameranie neziskovej organizácie. Súčasťou dodávky služieb bolo aj vytvorenie webovej stránky.

 

 

www.novy-domov.sk