Základná škola Ďumbierska (BB)

V roku 2019 oslavoval Základná škola Ďumbierska 17 v Banskej Bystrici okrúhle výročie založenia. Pri tejto príležitosti som bol oslovený, aby som vytvoril pre školu nové, nadčasové logo. Malo by odrážať 3 aspekty: vzdelanie, ekologický postoj a srdce, ktoré do toho všetci dávajú.