Starbars

Pre spoločnosť StarBars sú najdôležitejší klienti. Či hovoríme o poskytovateľoch služieb alebo konečných spotrebiteľoch. U Vás to všetko začína, a práve na tomto mieste Vám vie agentúra poradiť, aké postupy je potrebné zvoliť, aké produkty a služby sú najvhodnejšie a pomôžu Vám organizovať špeciálne eventy pre Vašich hostí. Do portfólia patria služby spojené s poradenstvom pre gastro podniky, barový catering na súkromné a verejné akcie, ale aj sprostredkovanie mnohých ďalších služieb a programov pre Vás a Vašich hostí. Úloha je jednoduchá: dajte ľuďom čo najviac a oni Vám to vrátia vo forme spokojných hostí, ktorí budú dávať na Vás pozitívne referencie, stanú sa Vašimi stálymi zákazníkmi, alebo to budú hostia, ktorí nezabudnú na zážitok, ktorý ste pre nich pripravili.

Pre klienta sme ľahúčko redizajnovali pôvodné logo, vytvorili sme novú, responzívnu webovú stránku a klientovi pripravujeme tlačoviny rôzneho druhu.

www.starbars.sk

  • PROPAGAČNY MATERIÁL PRE PRINT

  • VIZITKA

  • VIZITKA NA VÝŠKU